Política de privacitat

 

 

Política de privacitat

 

 

 

  

 

Aquest document constitueix la política de privadesa (d'ara endavant "Política de privadesa") que s'aplica al tractament de les seves dades personals dins del lloc web d'AlyonaEromina (d'ara endavant "AlyonaEromina"), disponible a https://alyonaeromina.com/ (d'ara endavant "Lloc").

 

 

 

 

 

I.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

 

 

El responsable del tractament de les seves dades personals que es tracten dins d'Internet és Alyona Eromina.

 

 

 

Quan AlyonaEromina recull les seves dades personals en qualsevol punt de recollida de dades personals disponible a Internet, l'informa en aquell moment sobre qui és el responsable del tractament de les seves dades, així com altres tipus d'informació. informació relacionada amb el tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

 

 

 

Dades de contacte d'AlyonaEromina:

 

 

 

Domicili social: C/ Cristòfor Colom, núm. 50-1

 

17480 roses

 

Adreça electrònica: alyona.eromina@gmail.com

 

Adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades (DPO): alyona.eromina@gmail.com

 

 

 

 

 

II- Com recollim les teves dades personals i quines dades personals recollim?

 

 

 

Les dades personals (d'ara endavant "Dades Personals") que AlyonaEromina tractarà sobre vostè a Internet, les hem rebut directament a través dels formularis a aquest efecte o a través dels canals de comunicació indicats en cadascun dels apartats. Internet, així com a través de cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació a mesura que navegueu per Internet (per a més informació, consulteu la Política de cookies).

 

 

 

Vostè garanteix que la informació proporcionada és veraç, precisa, completa i actualitzada de manera que reflecteixi la seva situació real.

 

 

 

En el cas de facilitar dades de tercers, garanteix que existeixen fonaments legals per fer-ho i es compromet a cedir la informació prevista en aquesta Política de Privacitat, exonerant AlyonaEromina de qualsevol responsabilitat al respecte. No obstant això, AlyonaEromina podrà dur a terme les comprovacions oportunes per comprovar aquest fet mitjançant l'adopció de les mesures de diligència deguda adequades.

 

 

 

A continuació us proporcionem informació detallada sobre les Dades Personals que AlyonaEromina tracta a Internet:

 

 

 

Dades identificatives (nom, cognoms, data de naixement, sexe, número de document d'identitat); informació de contacte (adreça de correu electrònic, número de telèfon, adreça residencial, província, codi postal); si cal, qualsevol altra informació que proporcioneu a través de camps de text lliure en formularis permesos a aquest efecte; dades relacionades amb la teva navegació (adreça IP i, si hi estàs d'acord, un identificador publicitari i el teu comportament de navegació).

 

III.- Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i sobre quina base legal?

 

 

 

Tractament significa qualsevol acció o operació realitzada sobre Dades Personals, com ara la recollida, l'enregistrament, l'emmagatzematge, l'estructuració, la modificació, la consulta, l'organització, l'ús, la distribució, la transferència, la restricció o la supressió d'acord amb la legislació aplicable.

 

 

 

AlyonaEromina realitza diversos processos de tractament de les seves Dades Personals amb diferents finalitats dins d'Internet, sempre tenint una base legal que ens atorga el dret a aquest tractament. A continuació trobareu tots els detalls sobre el tractament de les vostres Dades Personals que podem realitzar, la seva finalitat, la base legal que les protegeix i les categories de dades tractades:

 

 

 

 

 

Finalitat del tractament Marc legal Categories i fonts de dades

 

Formulari d'oferta/contacte: Les dades seran tractades per tal de fer una oferta del servei d'acord amb els vostres desitjos, contactar amb vosaltres per respondre les vostres preguntes, proporcionar-vos la informació necessària sobre els serveis i el vostre procés de contractació, i facilitar-vos amb assistència durant el procés especificat.

 

 

 

Tractarem les teves Dades Personals sobre la base de les mesures precontractuals que ens proporciones omplint el formulari i enviant-lo voluntàriament.

 

Dades identificatives (nom, data de naixement); dades de contacte (telèfon, codi postal).

 

 

 

Font: dades personals recollides directament de vostè.

 

Formularis disponibles a Internet: les dades que proporcioneu en diferents formes a Internet seran tractades per a les finalitats descrites en ells, segons el tipus de formulari, i serviran principalment per informar-vos i assistir-vos (incloent-hi per e- correu electrònic) a la vostra sol·licitud per contactar, gestionar o processar les vostres consultes sobre productes i serveis de Sanitas i per a un contracte en línia sobre els nostres productes i serveis.

 

 

 

Tractarem les teves dades personals sobre la base del consentiment obtingut en omplir un formulari i enviar-lo voluntàriament.

 

Dades identificatives (nom, data de naixement); dades de contacte (telèfon, codi postal); qualsevol altra informació que proporcioneu a través dels camps de text lliure dels formularis inclosos.

 

 

 

Font: dades personals recollides directament de vostè.

 

El chatbot està disponible en línia:

 

 

 

Gestió de cites: es tractaran les dades per gestionar la teva cita i guardar-ne un recordatori a la teva adreça de correu electrònic.

 

A més, mitjançant el chatbot pots: calcular el cost de la teva assegurança (cotització); fer una sol·licitud (formulari de comentaris); trobar la millor assegurança

 

Les dades que proporcioneu seran tractades per a les finalitats descrites en cadascuna de les funcions del chatbot, i serviran principalment per informar-vos i atendre la vostra sol·licitud.

 

Tractarem les teves Dades Personals en base a la implementació de les mesures precontractuals que ens facilitis quan accedeixis al chatbot, enviïs la sol·licitud corresponent i l'envies voluntàriament.

 

 

 

Dades identificatives (nom, cognoms, data de naixement); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic, codi postal); qualsevol altra informació que proporcioneu a través del chatbot.

 

 

 

Font: dades personals recollides directament de vostè.

 

Comunicacions comercials: Les dades seran tractades per enviar-li informació comercial sobre els nostres productes o serveis, així com productes o serveis de les empreses del Grupo Sanitas, per qualsevol mitjà, inclòs electrònicament.

 

 

 

Tractarem les teves Dades Personals en funció del consentiment que ens donis en consentir expressament l'enviament de comunicacions comercials.

 

 

 

Dades identificatives (nom, cognoms); dades de contacte (telèfon, adreça de correu electrònic).

 

 

 

Font: dades personals recollides directament de vostè.

 

Compliment de les obligacions estatutàries d'AlyonaEromina.

 

 

 

En alguns casos, AlyonaEromina haurà de tractar les seves Dades Personals per tal de complir determinades obligacions legals. Entre altres coses, AlyonaEromina tractarà les teves Dades Personals per tal de complir amb les obligacions previstes en la normativa en matèria d'assegurances, lleis fiscals i normativa de protecció de dades personals.

 

 

 

Compliment de les obligacions legals.

 

Ús de cookies per analitzar el teu comportament de navegació. Més informació a la Política de Cookies.

 

 

 

Tractarem les teves Dades Personals en funció del consentiment que donis en consentint expressament la seva instal·lació i ús a través del banner de cookies que apareix quan accedeixes a Internet.

 

 

 

.

 

Dades relacionades amb la teva navegació: identificador de publicitat, el teu comportament de navegació.

 

 

 

Font: cookies i/o tecnologies similars.

 

 

 

Utilitzar l'adreça IP per garantir la seguretat de la informació i de la xarxa, així com el seu normal funcionament.

 

 

 

Tractarem la seva adreça IP sobre la base de l'interès legítim d'AlyonaEromina per garantir la seguretat dels serveis web, la informació i la xarxa, així com el seu normal funcionament d'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable.

 

 

 

.

 

Adreça IP.

 

 

 

Font: Xarxa de comunicacions electròniques i proveïdors de serveis.

 

 

 

   

 

 

 

IV.- Quant de temps conservem les teves dades personals?

 

 

 

AlyonaEromina tractarà les teves dades personals en funció de la finalitat per a la qual es van recollir:

 

 

 

Per calcular el cost del servei, tractarem les teves dades personals durant 10 dies a partir de la teva última interacció amb AlyonaEromina, tret que tinguem el teu consentiment per a un posterior processament.

 

Quan envieu consultes mitjançant formularis de contacte en línia, tractarem les vostres dades durant el temps necessari per gestionar i resoldre la vostra sol·licitud.

 

Per tal d'enviar-te informació comercial sobre els nostres productes i serveis (comunicacions comercials), tractarem les teves Dades Personals fins que retiris el teu consentiment per a aquesta finalitat.

 

Pel que fa a la durada de les cookies, podeu llegir la informació de l'apartat 3.1 de la Política de cookies. Configuració de galetes a través del centre de configuració de galetes.

 

Pel que fa al compliment de les obligacions legals, tractarem les seves Dades Personals durant els terminis legals aplicables en cada cas concret.

 

Pel que fa a l'adreça IP, tractarem les vostres dades personals mentre utilitzeu el servei en línia.

 

 

 

Passat aquest període de temps, conservarem les seves Dades Personals mentre duri qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del tractament. Pots sol·licitar més informació sobre els nostres períodes de conservació al correu electrònic: lopd@sanitas.es .

 

 

 

 

 

V.- Qui té accés a les seves Dades Personals?

 

 

 

Per assolir les finalitats de tractament esmentades, és necessari que els tercers prestadors de serveis d'AlyonaEromina tinguin accés a les Dades Personals com a encarregats del tractament. AlyonaEromina garanteix que l'especificat